Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Român
Slovenščina
Svenska
 
 
Links

COP15 - Copenhagen
Dé klimaat conferentie van de Verenigde Naties, 7 - 18 december 2009

Energie Service Centrum Nederland

EPA - United States Environmental Protection Agency
EPA's mission is to protect human health and the environment.

Europees Milieu Agentschap
Het EMA heeft tot doel duurzame ontwikkeling te ondersteunen en bij te dragen aan significante en meetbare verbeteringen van het milieu in Europa door het verstrekken van tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie aan beleidsmakers en het algemene publiek.     

IPCC - International Platform on Climate Change.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has been established by WMO and UNEP to assess scientific, technical and socio- economic information relevant for the understanding of climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

Klimaat Neutraal Groep
Climate Neutral Group streeft naar een klimaatneutrale wereld.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LNV werkt aan duurzaam en innovatief ondernemerschap in de landbouw en visserij, aan voedselveiligheid en -kwaliteit, aan vitale natuur en een vertrouwd platteland.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Senternovem - Reductie Overige Broeikasgassen (ROB)
ROB, hét programma voor de reductie van niet-CO2 broeikasgassen van Senternovem. In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren.

UNEP - United Nations Environment Programme
UNEP, is the voice for the environment within the United Nations system. 

United Nations Environment Programme     

Verdrag Kyoto
Het volledige verdrag van Kyoto.     

VROM - Klimaatverandering -Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.