Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Român
Slovenščina
Svenska
 
 
Wetgeving

Europese Commissie - Wetgeving rondom F-gassen
- Verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen - Basis besluit 
- Aanvullende regelementen rondom F-gassen


Beschikkingen van het Europees Parlement en de Raad
- Beschikking inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen.


Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad
- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen